Povolanie plavčíka budú môcť vykonávať len ľudia po kurze prvej pomoci

Ďalšou zmenou bude povolenie vstupu so zvieraťom na kúpaliská pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.

Povolanie plavčíka budú môcť vykonávať len ľudia po kurze prvej pomoci
Ďalšou zmenou bude povolenie vstupu so zvieraťom na kúpaliská pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.