Poriadok v štáte podľa Republiky: Psychotesty pre ministrov, právo na zbraň, zákaz mobilov v škole, viac peňazí pre Maticu

Slovenský jazyk navrhujú v predvolebnom programe za piaty štátny symbol, už od materskej školy chcú deti vychovávať k manželstvu a rodičovstvu v tradičnej rodine.

Poriadok v štáte podľa Republiky: Psychotesty pre ministrov, právo na zbraň, zákaz mobilov v škole, viac peňazí pre Maticu

Slovenský jazyk navrhujú v predvolebnom programe za piaty štátny symbol, už od materskej školy chcú deti vychovávať k manželstvu a rodičovstvu v tradičnej rodine.