O sociálnych odvodoch od júla rozhodujú vaše príjmy za minulý rok

Povinné poistenie sa týka tých SZČO, ktorí mali vlani z podnikania príjem vyšší než 7 266 eur. Do Sociálnej poisťovne musí živnostník každý mesiac posielať najmenej 200,72 eura. Za každý deň omeškania vám hrozí od Sociálnej poisťovne penále 0,05 percenta z dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa v tomto čase upozorňuje živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, či budú naďalej platiť […]

O sociálnych odvodoch od júla rozhodujú vaše príjmy za minulý rok

Povinné poistenie sa týka tých SZČO, ktorí mali vlani z podnikania príjem vyšší než 7 266 eur. Do Sociálnej poisťovne musí živnostník každý mesiac posielať najmenej 200,72 eura. Za každý deň omeškania vám hrozí od Sociálnej poisťovne penále 0,05 percenta z dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa v tomto čase upozorňuje živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, či budú naďalej platiť […]