Nálepka nelegálneho zamestnávateľa obrala firmu o možnosť požiadať o energetickú pomoc

Štát považuje za nelegálne zamestnávanie aj to, keď firma neprihlási načas zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Ak firma požiada o dotáciu a kontrola toto pochybenie zistí, firme hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu. Oneskorené prihlasovanie zamestnancov by nemalo byť prekážkou v žiadosti o štátnu pomoc, myslí si odborníčka na zamestnávanie a mzdy. V dotačnej schéme na zvýšené ceny energií za august a september 2022 […]

Nálepka nelegálneho zamestnávateľa obrala firmu o možnosť požiadať o energetickú pomoc
Štát považuje za nelegálne zamestnávanie aj to, keď firma neprihlási načas zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Ak firma požiada o dotáciu a kontrola toto pochybenie zistí, firme hrozí obvinenie zo subvenčného podvodu. Oneskorené prihlasovanie zamestnancov by nemalo byť prekážkou v žiadosti o štátnu pomoc, myslí si odborníčka na zamestnávanie a mzdy. V dotačnej schéme na zvýšené ceny energií za august a september 2022 […]