Na veku nezáleží a netreba mať ani matematické zmýšľanie. Skladanie Rubikovej kocky je naozaj pre všetkých

Aj keď sú vo svete majstrovstvá v rýchlostnom skladaní Rubikovej kocky bežnou praxou, na Slovensku boli minulý víkend prvýkrát. Prišli si na ne zahrať hráči z celej Európy.

Na veku nezáleží a netreba mať ani matematické zmýšľanie. Skladanie Rubikovej kocky je naozaj pre všetkých

Aj keď sú vo svete majstrovstvá v rýchlostnom skladaní Rubikovej kocky bežnou praxou, na Slovensku boli minulý víkend prvýkrát. Prišli si na ne zahrať hráči z celej Európy.