Na adresu Štefana Harabina toto povedal Prezident SR(1999–2004) Rudolf Schuster.

Štefan Harabin, Rudolf Schuster

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. (* 4. január 1934, Košice) je bývalý slovenský politik, prozaik, dramatik, scenárista a bývalý prezident Slovenskej republiky. 
Narodil sa v Košiciach, no detstvo prežíval v centre Dolnospišských (Karpatských) Nemcov – Medzeve. V Košiciach vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú. V rokoch 1954 – 1959 pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde študoval odbor inžinierske staviteľstvo. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní vedeckou ašpirantúrou z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal v roku 1984 titul CSc.

Od roku 1960 pracoval ako projektant v Krajskom poľnohospodárskom projektovom ústave v Bratislave, v rokoch 1960 – 1962 bol asistentom v Slovenskej akadémii vied, v rokoch 1962 – 1970 pracoval vo Východoslovenských železiarniach v Košiciach ako referent, v rokoch 1964 až 1990 bol členom Komunistickej strany Slovenska, v rokoch 1971 – 1974 bol vedúcim sekretariátu a technickým asistentom podnikového riaditeľa vo Východoslovenských železiarniach.

V rokoch 1974 – 1979 pracoval na národnom výbore mesta Košice ako podpredseda pre služby, v rokoch 1979 – 1983 ako prvý podpredseda pre ekonomiku a v rokoch 1983 – 1986 sa stal prvý raz primátorom mesta Košice. V rokoch 1986 – 1989 bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 bol predsedom Slovenskej národnej rady, v rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Kanade a v rokoch 1993 – 1994 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. V rokoch 1994 – 1999 pôsobil po druhý raz vo funkcii primátora mesta Košice.

Podľa niektorých názorov počas výkonu funkcie primátora Košíc zadĺžil mesto tak, že bolo nutné zaviesť tzv. ozdravný režim, ktorý skončil až v roku 2003. Istý čas sa uvažovalo o uvalení nútenej správy na mesto.

V rokoch 1998 – 1999 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998), pôsobil tiež ako člen Výboru pre kultúru a médiá (6. november 1998–16. marec 1999), člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (od 16. marca 1999 do 29. mája 1999) a člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

V priamych voľbách v dňoch 15. a 29. mája 1999 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky, inaugurácia prebehla 15. júna 1999.

V prvom kole volieb v roku 2004 skončil štvrtý so ziskom 147 549 hlasov (7,43 %] a tak ho 15. júna 2004 nahradil Ivan Gašparovič.