MŽP: Dohoda z Montrealu je šancou na ochranu a obnovu prírody

V súčasnosti je svetovo chránených iba 17 percent suchozemských a desať percent morských oblastí.

MŽP: Dohoda z Montrealu je šancou na ochranu a obnovu prírody
V súčasnosti je svetovo chránených iba 17 percent suchozemských a desať percent morských oblastí.