Mestu došla trpezlivosť, extraligový klub je na predaj. Má cenu malého bytu

Pre mesto je jeho dotovanie príliš nákladnou položkou.

Mestu došla trpezlivosť, extraligový klub je na predaj. Má cenu malého bytu
Pre mesto je jeho dotovanie príliš nákladnou položkou.