Kriste pane, Čaputová je zas v bare Tepláreň! Presťahuje sa tam otvorením detašovaného pracoviska?

Štefan Harabin

Štefan Harabin: Ak sú podľa Čaputovej najvýznamnejšími dejinnými udalosťami Slovenska viacnásobne vraždy, potom takou udalosťou našich dejín je nesporne vražda desiatich Pápayovcov v Dunajskej Strede.