Krajskí prokurátori v spoločnom vyhlásení odsúdili spôsob kritiky zo strany skupiny prokurátorov okolo Lipšica zo zrušeného ÚŠP

www.slovanskenoviny.sk/rss Politickí prokurátori Lipšic & spol. písali generálnemu prokurátorovi Žilinkovi otvorený list, v ktorom vyjadrili nesúhlas... Príspevok Krajskí prokurátori v spoločnom vyhlásení odsúdili spôsob kritiky zo strany skupiny prokurátorov okolo Lipšica zo zrušeného ÚŠP je zobrazený ako prvý na .

Krajskí prokurátori v spoločnom vyhlásení odsúdili spôsob kritiky zo strany skupiny prokurátorov okolo Lipšica zo zrušeného ÚŠP

www.slovanskenoviny.sk/rss

Politickí prokurátori Lipšic & spol. písali generálnemu prokurátorovi Žilinkovi otvorený list, v ktorom vyjadrili nesúhlas so svojím pracovným zaradením na jednotlivé útvary GP a hovoria o normalizácii.

Krajskí prokurátori s nevôľou vnímajú spôsob verejnej kritiky procesov po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zo strany bývalých prokurátorov tohto úradu. V spoločnom vyhlásení ôsmich krajských prokurátorov, ktoré poskytla Generálna prokuratúra (GP) SR, upozornili, že kritika formou subjektívnych názorov so zjavnými prvkami antipatie je absolútne nevhodná.

Potvrdili zároveň slová generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, že prechod agendy bývalého ÚŠP na krajské prokuratúry a GP SR bol zrealizovaný bez zásadných problémov, ktoré by mali za následok porušenie práv subjektov trestných konaní.

„Garantujeme, že ako vedúci služobných úradov sme pri všetkých procesoch nasledujúcich po zrušení ÚŠP mali na zreteli nevyhnutnosť prijatia takých účinných opatrení, aby bolo zabezpečené kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy prevzatej z uvedeného úradu bez negatívnych dôsledkov na zákonnosť trestného konania,“ uviedli.

Zdôraznili, že prokurátori potrebujú na výkon svojej činnosti pokoj a maximálne sústredenie.

„Účelové vytváranie negatívneho obrazu o stave rezortu prokuratúry nezodpovedajúce realite pôsobí kontraproduktívne,“ poznamenali.

Apelujú preto na všetkých prokurátorov, aby rešpektovali zákonné vymedzenie postavenia či pôsobnosti prokuratúry a odlišné postoje i názory vrátane právnych názorov prezentovali vecne a nezaujato pri rešpektovaní platnej právnej úpravy a etických pravidiel.

Autormi otvoreného listu sú Ondrej Repa, Daniel Lipšic, Michal Šúrek, Lucia Bizoňová, Vladimír Kuruc, Peter Kysel, Vasiľ Špirko, Rastislav Hruška, Ladislav Masár, Matúš Harkabus, Daniel Mikuláš Na zverejnený list 11 prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry (z celkového počtu 28 prokurátorov dne už zrušeného ÚŠP) reagoval aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Zdroj: pluska.sk / InfoVojna

Príspevok Krajskí prokurátori v spoločnom vyhlásení odsúdili spôsob kritiky zo strany skupiny prokurátorov okolo Lipšica zo zrušeného ÚŠP je zobrazený ako prvý na .