Jej deti sa „hrali“ na odrezávanie hláv. Ako dôkazy proti žene obvinenej z terorizmu použili aj fotky rodiny

„Skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchala obvinená,“ konštatuje v uznesení o vzatí obvinenej do väzby sudca Peter Pulman zo Špecializovaného trestného súdu.

Jej deti sa „hrali“ na odrezávanie hláv. Ako dôkazy proti žene obvinenej z terorizmu použili aj fotky rodiny

„Skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchala obvinená,“ konštatuje v uznesení o vzatí obvinenej do väzby sudca Peter Pulman zo Špecializovaného trestného súdu.