Generál NATO: Straty na Ukrajine sú “neprimerané”

Bratislava 10, februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Twitter)   Keďže Európa zápasí s nedostatkom munície, je jasné, že mäkká sila nemôže nahradiť vojenskú silu, domnieva sa veliteľ NATO Cavoli, píše Tamás Orbán pre The European Conservative Vojna na Ukrajine vyčerpáva zbrane, muníciu a ľudské zdroje rýchlejšie, než NATO predpokladalo, priznal na bezpečnostnej konferencii…

Generál NATO: Straty na Ukrajine sú “neprimerané”
Bratislava 10, februára 2023 (HSP/Europeanconservative/Foto:Twitter)   Keďže Európa zápasí s nedostatkom munície, je jasné, že mäkká sila nemôže nahradiť vojenskú silu, domnieva sa veliteľ NATO Cavoli, píše Tamás Orbán pre The European Conservative Vojna na Ukrajine vyčerpáva zbrane, muníciu a ľudské zdroje rýchlejšie, než NATO predpokladalo, priznal na bezpečnostnej konferencii…