FIFA dodatočne dávala pokuty. Schytali to aj Srbi za narážky na Kosovo

Argentínčania vraj nemiestne oslavovali a tiež budú platiť.

FIFA dodatočne dávala pokuty. Schytali to aj Srbi za narážky na Kosovo
Argentínčania vraj nemiestne oslavovali a tiež budú platiť.