Dunajské prístavy budú pre Ukrajinu čoraz dôležitejšie. Je to šanca aj pre Slovensko

Pre Slovensko sa otvára jedinečná príležitosť súvisiaca s rozvojom prístavov v Bratislave a Komárne ako dôležitých prekladísk a logistických centier vrátane ukrajinských skladov obilia, ale aj kontajnerového uzla. Otázne je, či Slovensko túto možnosť využije.

Dunajské prístavy budú pre Ukrajinu čoraz dôležitejšie. Je to šanca aj pre Slovensko

Pre Slovensko sa otvára jedinečná príležitosť súvisiaca s rozvojom prístavov v Bratislave a Komárne ako dôležitých prekladísk a logistických centier vrátane ukrajinských skladov obilia, ale aj kontajnerového uzla. Otázne je, či Slovensko túto možnosť využije.