Dodržal sľub, ktorý dal pri oslavách. Muž, na ktorom sa neprejavuje vek, zostáva v tíme majstra

čoskoro oslávi 44. narodeniny.

Dodržal sľub, ktorý dal pri oslavách. Muž, na ktorom sa neprejavuje vek, zostáva v tíme majstra
čoskoro oslávi 44. narodeniny.