Dezinformácie: „Pošmyknutie jazyka Scholza prezradilo Ukrajinskú najhoršie stráženú tajnosť“

www.slovanskenoviny.sk/rss Článok je prekladom článku autora menom Andrew Korybko na zdroji Global Research. Názov článku je... Príspevok Dezinformácie: „Pošmyknutie jazyka Scholza prezradilo Ukrajinskú najhoršie stráženú tajnosť“ je zobrazený ako prvý na .

Dezinformácie: „Pošmyknutie jazyka Scholza prezradilo Ukrajinskú najhoršie stráženú tajnosť“

www.slovanskenoviny.sk/rss

Článok je prekladom článku autora menom Andrew Korybko na zdroji Global Research. Názov článku je „Pošmyknutie jazyka Scholza prezradilo Ukrajinskú najhoršie stráženú tajnosť“. Zdroj je Kanadský internetový časopis.

Článok prekladám z obvyklého dôvodu, že je typom článku ktorý u nás na „oficiálnom“ médiu nevyjde, a považujem ho za dôležitý. Takže, preklad dôležitej dezinformácie:

Prezident Putin, ako je známe, vyhlásil už dávno – 24. Februára 2022 – o tých, čo by chceli zasahovať do „špeciálnej operácie“:

“Je jedno, kto sa pokúsi postaviť mám do cesty, alebo dokonca vytvoriť ohrozenie našej krajiny a naších ľudí, oni si musia byť vedomí, že Rusko odpovie okamžite, a následky budú také, aké ste ešte nikdy nevideli vo vašich celých dejinách. Bez ohľadu na to ako sa udalosti vyvinú, my sme pripravení. Všetky nevyhnutné rozhodnutia v tomto ohľade už boli prijaté. Ja dúfam, že moje slová budú vypočuté.”

Pri pohľade späť, jeho varovanie mieri na odradenie nejakej konvenčnej NATO intervencie na Ukrajine, typu o ktorom Macron teraz povedal že sa o takom debatuje (avšak v úplne odlišnom vojensko-strategickom kontexte), a ktorý teda uspel v takom zmysle. Múdro nechtiac riskovať Tretiu Svetovú Vojnu chybným predpokladom, Západ namiesto toho tajne intervenoval prostredníctvom svojich špionážnych služieb a “žoldnierov” (z ktorých niektorí sú so značnou pravdepodobnosťou príslušníci ozbrojených zložiek ((servicemen) “na dovolenke” a zatiaľ sú tam ako “dobrovoľníci – volunteer”).

Kremeľ si bol toho vedomý celý čas, ale zjavne dospel k uzáveru, že toto nepredstavuje prekročenie jeho „červenej línie“, hoci to neznamená, že by nečinne sedel, kým sa toto dialo. Zrejme, niektoré z úderov presných rakiet proti vojenským cieľom a “útvarom žoldnierov”, ako tých Francúzov koncom Januára, boli odpoveďou proti tým, ktorí si nevšímali varovanie Prezidenta Putina aby nezasahovali. Ako spôsob riadenia dilemy bezpečnosti, Rusko neodhalilo, že niektorí zo zabitých boli Západní vojaci.

Správy ohľadne ich skutočnej identity nevyhnutne prenikli do spoločenských médií a hlavne do kanálov Ruských vojenských blogerov, ale ani Moskva, ani Západ, oficiálne nepotvrdili ich vierohodnosť. Naprieh tomu, poctiví pozorovatelia predpokladali že majú značnú vierohodnosť, s ohľadom na vyššie spomenuté, plus v súvislosti s problémom vycvičenia Ukrajincov na používanie takých moderných zbraní v takom krátkom čase. Čo sa týka tých žoldierov, tí by mali niesť následky za ten „mlynček na mäso“, a aj odstrašovať prípadných ďalších „regrútov“.

Najhoršie ukrývaná tajnosť tejto proxy vojny je, že je to už vlastne normálne vojna NATO-Rusko, je len nevyhlásená a obmedzená, taká, kde obidve strany sa ešte držia akýchsi neformálnych “pravidiel boja – rules of engagement”. Napriek tomu, že Britskí, Francúzski, a možno predpokladať že aj vojaci z USA a ďalších Západných krajín – niektorí sú tam nasadení ako žoldnieri – “mercenaries” – pomáhajú Ukrajine útočiť na Rusko, ich cieľom odvety sa zatiaľ nestalo „vnútro oblasti“ NATO. Obidve strany sa zatiaľ „potichu dohodli – tacitly agreed“ nepotvrdiť prítomnosť Západných vojsk na Ukrajine, kým Scholz „neohrabane priznal farbu (clumsily spilled the beans)!“.

Toto naznačuje, že NATO vie, že Rusko by sa mohlo cítiť pod tlakom uchýliť sa k jadrovej hre s ohňom – nuclear brinksmanship – ak by sa „blok“ chvastal ohľadne toho že má vojsko na Ukrajine, ale keďže tí sú doteraz ohľadne toho potichu, Rusko nesignalizuje žiadny zámer otestovať Článok 5. Toto ale vlastne spochybňuje vyhlásenia, že Rusko má agresívne úmysly voči NATO, keďže dokonca ani verejne sa nestavia proti vyššie popísanému scenáru v sebaobrane, hoci vojsko NATO na Ukrajine je zodovedné za zabíjanie jeho vlastných vojakov, a dokonca aj civilistov.

Táto bezprecedentná NATO-Ruská dilema bezpečnosti je teda riadená zo strany NATO zdržaním sa konvenčnej intervencie včšieho rozsahu, zo strany Ruska zdržaním sa odvety do vnútra NATO ako odvety na Západom umožnené Ukrajinské útoky proti jeho vojsku a civilistom, a ani potvrdením prítomnosti Západných vojsk na tom území. Tieto neformálne “pravidlá boja” udržujú tú ich nedeklarovanú, ale skutočnú, vojnu v obmedzenom rozsahu, hoci III. Svetová Vojna vždy môže vypuknúť náhodne, a teda je potrebné tento konflikt zmraziť okamžite – freeze this conflict pronto –  aby sa to riziko minimalizovalo.

Global Research. Andrew Korybko

preklad: Ivan Hečko, Slovanské Noviny

Príspevok Dezinformácie: „Pošmyknutie jazyka Scholza prezradilo Ukrajinskú najhoršie stráženú tajnosť“ je zobrazený ako prvý na .