Čísla, z ktorých bolia oči. Slováci vo väčšine ukazovateľov patria k horším, kraľuje Čech

Výnimkou je brankár Samuel Hlavaj

Čísla, z ktorých bolia oči. Slováci vo väčšine ukazovateľov patria k horším, kraľuje Čech
Výnimkou je brankár Samuel Hlavaj