Četbot by zmaturoval na dvojku. Päť slovenčinárov nerozoznalo umelú inteligenciu od žiaka

Umelej inteligencii sme dali vypracovať minuloročné maturitné otázky. Výsledok hodnotilo päť učiteľov slovenčiny.

Četbot by zmaturoval na dvojku. Päť slovenčinárov nerozoznalo umelú inteligenciu od žiaka
Umelej inteligencii sme dali vypracovať minuloročné maturitné otázky. Výsledok hodnotilo päť učiteľov slovenčiny.