Bol za handru, vyrazený za tri minúty. Karma funguje: Dnes je na špici, Chelsea na odpis

Nemecký tréner sa vrátil k šokujúcemu koncu v londýnskej Chelsea.

Bol za handru, vyrazený za tri minúty. Karma funguje: Dnes je na špici, Chelsea na odpis
Nemecký tréner sa vrátil k šokujúcemu koncu v londýnskej Chelsea.