Ako zlepšiť opravu vedy? Cestou vpred je verejné recenzné konanie, ktoré trvá aj po vydaní článku

Článok o minulosti, súčasnosti a budúcnosti recenzného konania vo vede.

Ako zlepšiť opravu vedy? Cestou vpred je verejné recenzné konanie, ktoré trvá aj po vydaní článku
Článok o minulosti, súčasnosti a budúcnosti recenzného konania vo vede.