Ak niekto vychváli Rusko, pľujte mu do očí, písali na Slovensko Rusíni presídlení po vojne do Sovietskeho zväzu

Profesor Michal Šmigeľ je Rusín a týmto etnikom žijúcim na úpätí Karpát vo viacerých štátoch sa aj ako historik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaoberá.

Ak niekto vychváli Rusko, pľujte mu do očí, písali na Slovensko Rusíni presídlení po vojne do Sovietskeho zväzu

Profesor Michal Šmigeľ je Rusín a týmto etnikom žijúcim na úpätí Karpát vo viacerých štátoch sa aj ako historik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaoberá.