Zlatanov život sa zmenil na peklo. Syn po narodení ťažko ochorel: Ušiel som z nemocnice, priznal Ibrahimovič

Vždy sebavedomý Ibrahimovič prehovoril o ťažkých životných chvíľach.

Zlatanov život sa zmenil na peklo. Syn po narodení ťažko ochorel: Ušiel som z nemocnice, priznal Ibrahimovič
Vždy sebavedomý Ibrahimovič prehovoril o ťažkých životných chvíľach.