Vojenská dohoda s USA ve Švédsku vyvolává obavy z umístění zbraní hromadného ničení

www.slovanskenoviny.sk/rss Také ve Švédsku nyní  – tedy v podstatě záhy po vstupu do NATO – uzavřeli... Príspevok Vojenská dohoda s USA ve Švédsku vyvolává obavy z umístění zbraní hromadného ničení je zobrazený ako prvý na .

Vojenská dohoda s USA ve Švédsku vyvolává obavy z umístění zbraní hromadného ničení

www.slovanskenoviny.sk/rss

Také ve Švédsku nyní  – tedy v podstatě záhy po vstupu do NATO – uzavřeli stejnou dohodu, jakou uzavřela i naše loutková vláda, když části našeho území odevzdala k dispozici Američanům. To vše také bez referenda a bez zájmu o to, co se bude na daných územích vlastně dít.

Budou se tam skladovat zbraně hromadného ničení? Budou se tam vyvíjet biologické zbraně? Nebo se snad některá ze základen využije k útokům na Rusko?

Tyto otázky lze v poslední době takřka denně číst na švédských médiích a někteří reportéři se již pídili po detailech k nové dohodě s USA, neboť celých 84% Švédů si nepřeje, aby si na jejich území skladovala cizí země vojenský materiál.

Tak jako u nás jsou i tam lidé konejšeni loutkovými politiky – ať už z vlády nebo opozice – jejichž mantra je jako převzatá od naší americkým páníčkům oddané šestikolky, neboť tvrdí, že vlastně o nic nejde, stejnou smlouvu mají i další země a v podstatě je to údajně na obranu.

Bohužel, lehce manipulovatelné obyvatelstvo jak u nás tak ve Švédsku tomu uvěřilo a nečeká, že by se na jejich území mohly umístit třeba jaderné zbraně. Jenže právě o těch se konkrétně v případě Švédska v poslední době hovoří stále častěji.

Některá média se snaží upozornit na záludnosti smlouvy občany, kteří vůbec netuší, co ve skutečnosti jejich vláda podepsala. Je otázkou, zda to tuší našinci, jejichž podpora stranám, které dohody s USA obhajují, nijak neklesla.

I když se následující článek obrací na Švédy, týká se v podstatě i nás, protože naše vláda uzavřela úplně stejnou smlouvu s USA jen krátce před Švédskem.

Tak jak u nás ani ve Švédsku se nikdo lidí neptal, zda si něco podobného přejí a kolem účelu těchto území se velmi mlžilo.

Jediným rozdílem mezi námi a Švédskem je, že USA budou mít ve Švédsku o 6 základen víc, což je však vzhledem k větší rozloze skandinávské země celkem logické.

Dále už tedy analýza švédského novináře, který se o dohodu zajímal a mimo jiné zjistil, že si na území Švédska mohou USA uložit třeba i jaderné zbraně.

O dohodě DCA a jejích důsledcích se nevedla žádná všeobecná debata a drtivá většina Švédů ani nepochopila, o čem nyní rozhodli ti, kdo jsou u moci.

Politici slíbili, že budou sloužit švédskému lidu, ale místo toho se záměrně rozhodli vystavit ho velkému nebezpečí tím, že ze Švédska udělali dalšího pěšáka ve vojenské a geopolitické hře Spojených států. Není to nic jiného než zrada.

Je stále vzácnější, aby švédští vládci vládli v zájmu Švédska a švédského lidu – místo toho jsou často přijímány zákony a rozhodnutí, které jsou v souladu s agendou prosazovanou USA, EU a dalšími mocnými globalistickými aktéry.

Proto je pravděpodobně jen málo těch, kteří byli překvapeni, když drtivá většina členů Riksdagu (pozn.: švédský parlament) včera pozdě v noci hlasovala pro silně kritizovanou dohodu DCA, která dává cizí zemi v moderní době bezprecedentní vojenskou moc nad Švédskem.

V praxi to znamená, že Švédsko nyní předává velkou část rozhodovacích pravomocí nad švédským územím Spojeným státům.

Američané budou mít volný přístup do 17 švédských vojenských táborů, leteckých základen a námořních přístavů, kde zahraniční vojáci také nepodléhají stejným zákonům a předpisům jako obyčejní Švédové a kde ani švédská zpravodajská služba nebude mít žádný vhled do toho, co se tam skutečně děje.

Nevíme, zda se bude manipulovat s jadernými zbraněmi na základnách kontrolovaných USA, ani zda tam budou skladovány biologické nebo chemické zbraně – a co je horší, USA nyní mohou teoreticky zaútočit na Rusko ze švédského území – aniž by Švédsko muselo útok nejprve schválit nebo o něm dokonce předem vědět.

Dohoda byla přirovnávána ke „kapitulačnímu dokumentu po prohrané válce“ a je zarážející, jak bylo rozhodnutí takového rozsahu přijato téměř výhradně bez důkladné a hluboké debaty nebo skutečného vlivu veřejnosti.

Spojené státy se v moderní době pouštěly do jedné katastrofické války za druhou, ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku. A teď jsme podle dohody vězni na palubě letadlové lodi, aniž bychom věděli, kam letíme, a aniž bychom do toho měli co mluvit,“ říká například spisovatel Jan Guillou.

Švédsko má zastupitelskou demokracii, kde volíme politické strany do Riksdagu, ale to neznamená, že lidé mohou v této zásadní otázce slyšet svůj hlas nebo že se ti, kdo jsou u moci, skutečně obtěžují naslouchat tomu, co říkají občané.

Naopak, průzkum veřejného mínění, který provedla společnost Novus jménem Švédské mírové rady, ukazuje, že velká většina Švédů je proti klíčovým částem nejkontroverznějšího obsahu dohody.

  • 84 procent si nepřeje, aby bylo cizím mocnostem dovoleno umisťovat vojenský a válečný materiál na švédské vojenské základny bez švédského vhledu.
  • 72 procent si nemyslí, že by Švédsko mělo uzavřít dohody o vojenské spolupráci, které by znamenaly, že se vzdává práva odmítnout umístění jaderných zbraní na švédské půdě a pouze 29 procent věří, že cizí mocnosti by měly mít možnost využívat švédské území k útokům na třetí země.
  • Tři ze čtyř Švédů ani nevědí, co dohoda DCA je a co znamená – navzdory obrovskému dopadu, který může mít na ně, jejich příbuzné a jejich zemi.

Nevědomost veřejnosti samozřejmě není náhodná – naopak, je to vědomý krok našich vládců.

Není čas ani zájem o diskusi, osvětu nebo analýzu dopadů – nikdo by neměl Švédsku bránit v tom, aby naskočilo do amerického válečného vlaku – a každý, kdo se staví proti plánům a obhajuje zdrženlivost, je v nejlepším případě vykreslován jako „užitečný idiot“ pro Rusko – a v horším případě jako nebezpečný proruský agent, který jedná přímo na Putinovy rozkazy.

Ve skutečnosti je realita samozřejmě opačná – jsou to naši politici a další vlivní lidé u moci, kteří to řídí, kteří jsou v praxi vinni vlastizradou.

Jsou to ti, kteří slíbili, že budou sloužit švédskému lidu – ale kteří se místo toho zcela vědomě rozhodli vystavit nás všechny velkému nebezpečí tím, že ze Švédska udělají dalšího pěšáka ve vojenské a geopolitické hře Spojených států.

Opakovaně se tvrdí, že „nemůžeme být neutrální,“ a že naše dlouhá historie neangažovanosti a neutrality patří minulé éře, která se už nevrátí.

Je-li tomu tak, není to kvůli nějakému přírodnímu zákonu, ale kvůli zradě a neústupné práci našich politiků přeměnit Švédsko v další z řady amerických podřízených států.

Tolik vyjádření ze Švédska, kde právě tamní parlament schválil stejný pamflet, jaký před časem schválila i loutková Fialova vláda. A i ve Švédsku byl schválen nejen vládou, ale také řízenou opozicí.

Předpokládám, že jakmile většině Švédů dojde, kam je jejich vláda uvrtala, budou velmi litovat, že si nechali loutkovými politiky ukrást svoji neutralitu. Jistě nyní nejsou o nic bezpečnější než například neutrální Rakousko.

Spíš naopak, udělali ze sebe – podobně jako my – terč.

A co je na tom nejhorší? Že ve volbách si lid opět zvolí tytéž vlastizrádné politiky, kteří s podobným krokem bez rozmýšlení souhlasili. A to platí jak pro Švédy, tak pro našince…

Slovanka

/ necenzurovanapravda.cz /

Príspevok Vojenská dohoda s USA ve Švédsku vyvolává obavy z umístění zbraní hromadného ničení je zobrazený ako prvý na .