Vo vládnom návrhu “lex atentát” aj doživotná ochrana troch ústaných činiteľov a doživotný plat

www.slovanskenoviny.sk/rss Návrh zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike predložil na včerajšom... Príspevok Vo vládnom návrhu “lex atentát” aj doživotná ochrana troch ústaných činiteľov a doživotný plat je zobrazený ako prvý na .

Vo vládnom návrhu “lex atentát” aj doživotná ochrana troch ústaných činiteľov a doživotný plat

www.slovanskenoviny.sk/rss

Návrh zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike predložil na včerajšom rokovaní vlády podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák.

Dôvodom na predloženie tohto návrhu zákona je reflektovanie na bezpečnostnú situáciu
v Slovenskej republike po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica dňa 15. mája 2024 v Handlovej. Obsahom návrhu zákona je prvá skupina opatrení, ktorá cieli na niekoľko oblastí.

Prvou z nich je poskytovanie ochrany určeným osobám a ochrany určených objektov,
kde dochádza tak k rozšíreniu okruhu osôb a objektov, ktorým sa ochrana poskytuje, a to priamo v zákone na zvýšenie právnej sily, namiesto doterajšej formy uznesenia vlády.

Okrem rozšírenia ochrany počas výkonu funkcie sa zakotvuje aj doživotná ochrana pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Zaisťovanie ochrany sa bude týkať aj detí a rodinných príslušníkov vybraných osôb, ako aj tzv. lídrov opozície, teda predsedov politických strán a hnutí zastúpených v NR SR.

Druhou oblasťou je úprava podmienok výkonu zhromažďovacieho práva, kde sa upravuje rozsah a podmienky, za ktorých možno výkon zhromažďovacieho práva obmedziť. Ide striktne o prípady, kedy takéto obmedzenie patrí do niektorej z oblastí podľa článku 11 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Treťou oblasťou úpravy sú zmeny v priestupkovom zákone, kde sa navrhuje sprísniť sankcie za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ako aj posilniť oprávnenia príslušníkov Policajného zboru za účelom zvýšenia objasniteľnosti týchto priestupkov, spáchaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby.

Štvrtou oblasťou je doplnenie pôsobnosti štátneho orgánu, kde sa navrhuje explicitne uviesť medzi úlohy civilnej spravodajskej služby aj získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií týkajúcich sa ochrany určených osôb a ich nahlasovanie orgánom Policajného zboru. Návrhom zákona sa tiež upravuje ukladanie sankcií za nezákonné filmovanie a fotografovanie, ako aj letecké snímkovanie.

Medzi konkrétne opatrenia patrí ustanovenie zákazu rušenia výkonu práva pokojne sa zhromažďovať. Ide o jednu zo série úprav vyjadrujúcich snahu netolerovať konanie, ktorým sa iným bráni v slobodnom výkone politických práv.

Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) na tlačovej besede spresnil, že cieľom je upokojiť situáciu v oblasti zhromaždení. Uviedol, že občania majú ústavou garantované právo na pokojné zhromaždenie, no často dochádzalo k pochybeniam. Ozrejmil tiež, že sa zavádzajú úlohy pre políciu a obce. “Musia intenzívne analyzovať žiadosti o zhromaždenia a byť schopní buď niektoré zhromaždenia dať od seba ďalej, alebo ich zakázať,” uviedol.

Vládny kabinet tiež mieni rozšíriť ustanovenie o možnosti zákazu z dôvodu zásadného obmedzenia dopravy alebo zásobovania aj o dôvod zásahu do práva na súkromie a pokojného užívania obydlia.

Rozširuje sa taktiež zákaz zhromaždení v okruhu 50 metrov aj na miesta, kde pravidelne alebo aktuálne rokujú alebo sídlia ďalšie vysoké ústavné orgány, akými sú prezident SR, vláda SR a Ústavný súd SR. Tieť sa ustanovuje pravidlo pre určovanie miest, kde konanie zhromaždenia nepodlieha oznamovacej povinnosti.

Prezident, predseda NR SR a premiér vlády by mali mať podľa návrhu opatrení priznané právo na “primerane vybavenú nehnuteľnosť”. Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.

skspravy.sk

Príspevok Vo vládnom návrhu “lex atentát” aj doživotná ochrana troch ústaných činiteľov a doživotný plat je zobrazený ako prvý na .