Uhrík: Schválenie Migračného paktu je priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Azyl aj bývalým teroristom!

www.slovanskenoviny.sk/rss „Dnešné schválenie nového Migračného paktu je doslova priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Europoslanci, ktorí hlasovali... Príspevok Uhrík: Schválenie Migračného paktu je priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Azyl aj bývalým teroristom! je zobrazený ako prvý na .

Uhrík: Schválenie Migračného paktu je priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Azyl aj bývalým teroristom!

www.slovanskenoviny.sk/rss

„Dnešné schválenie nového Migračného paktu je doslova priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Europoslanci, ktorí hlasovali za uvoľnenie imigračnej politiky schválili doslova pozvánku pre ďalšie milióny Afričanov do Európy. Zradili Európanov, zradili Európu,” informuje europoslanecMilan Uhrík (Republika) na sociálnej sieti o aktuálnom dianí z Bruselu a schváleniu kontroverzného opatrenia k masovej migrácii do Európy a množstvom negatívnych dopadov.

Uhrík z legislatívneho balíčka tzv. nového Migračného paktu považuje za neakceptovateľné najmä to, že:

■ Štáty budú povinné poskytovať migrantom zadarmo právnu pomoc a tlmočníkov.

■ Zavedenie premlčacej doby na trestné činy terorizmu, po prekročení ktorej bude môcť byť udelený azyl aj bývalým teroristom.

■ Imigrant má právo získať azyl aj v nie prvej bezpečnej krajine.

■ Štáty budú povinné poskytovať bývanie a denný príjem na zabezpečenie slobodného pohybu imigrantov:

Žiadateľom by sa mali vo všetkých prípadoch v rámci materiálnych prijímacích podmienok v každom prípade poskytnúť denné dávky, aby sa im umožnila určitá minimálna miera samostatnosti v každodennom živote

■ Rodinní príslušníci imigranta sú vzhľadom na „právo na zlúčenie” definovaní príliš široko, čo povedie k lavínovému efektu migrácie do Európy.

■ Udelenie zvláštneho statusu tzv. “záchranným operáciám a vylodeniam” pre ľahší vstup takto zachytených imigrantov do azylového konania.

■ Zmenu v systéme návratov tak, aby navrátenie imigrantov bolo čo najťažšie. Obzvlášť tzv. migrantov „bez štátnej príslušnosti”, to znamená osôb, ktoré zahodili osobné doklady pred nelegálnym prekročením európskych hraníc.

■ Poskytovanie falošných dokladov či uvádzanie klamlivých údajov pri azylovom procese nemá byť dôvodom na vyhostenie imigranta.

Zriadenie osobitného európskeho Úradu pre presídľovanie. Utečencov vraj štáty prijímajú z hľadiska procesu príliš zložito, pomaly a málo.

Základom presídľovania ako trvalého riešenia má byť skutočnosť, že prijímajúce štáty majú presídleným osobám poskytnúť trvalý pobyt.

■ V záujme vyváženia týchto dvoch cieľov sa navrhuje, aby členské štáty naďalej poberali sumu 6 000 EUR za presídlenú osobu, ktorú im poskytne AMIF.

■ Ani dane platiaci občania EÚ nemajú možnosť benefitov, ktorú nariadenie priznáva nelegálne vstupujúcim imigrantom.

Europoslanec Milan Uhrík upozornil na riziká nového Migračného paktu aj v diskusnej relácii na JOJ24 vysielanej priamo z Bruselu. Video nájdete nižšie

skspravy

Príspevok Uhrík: Schválenie Migračného paktu je priamym útokom proti európskemu obyvateľstvu. Azyl aj bývalým teroristom! je zobrazený ako prvý na .