Splnomocnenec pre rómske komunity Hero: Fico by nemal o Rómoch hovoriť ako o Cigánoch

Od politikov by som očakával, že použijú nehanlivý výraz, ktorým je Róm, hovorí splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero.

Splnomocnenec pre rómske komunity Hero: Fico by nemal o Rómoch hovoriť ako o Cigánoch
Od politikov by som očakával, že použijú nehanlivý výraz, ktorým je Róm, hovorí splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero.