Rok 1968 ukázal dôležité rozdiely medzi Slovákmi a Čechmi

Martin Groman je novinár a historik médií. Prednáša na FSV UK, MUP a vedie Spoločnosť Ferdinanda Peroutku. Michal Stehlík je historik a slovakista. Pôsobí na Filozofickej fakulte UK, kde bol v rokoch 2006 až 2014 dekanom. Polookrúhle výročie 55 rokov od roku 1968 sa pripomína najmä v súvislosti s okupáciou Československa vojskami Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu. V našej pamäti funguje […]

Rok 1968 ukázal dôležité rozdiely medzi Slovákmi a Čechmi

Martin Groman je novinár a historik médií. Prednáša na FSV UK, MUP a vedie Spoločnosť Ferdinanda Peroutku. Michal Stehlík je historik a slovakista. Pôsobí na Filozofickej fakulte UK, kde bol v rokoch 2006 až 2014 dekanom. Polookrúhle výročie 55 rokov od roku 1968 sa pripomína najmä v súvislosti s okupáciou Československa vojskami Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu. V našej pamäti funguje […]