Príspevok na bývanie sa od júla zvýšil. Prilepšia si najmä veľké rodiny

Už v auguste začnú úrady vyplácať vyššie dávky v hmotnej núdzi a vyšší príspevok na bývanie. Ďalšou zmenou je skoršia valorizácia dávok a príspevkov už od októbra. Od 15. júla sa zvýšil príspevok na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci ľuďom v hmotnej núdzi. Štát zároveň odlíšil jeho výšku podľa toho, koľko ľudí žije v domácnosti. Výsledkom je výrazný nárast najmä pre […]

Príspevok na bývanie sa od júla zvýšil. Prilepšia si najmä veľké rodiny

Už v auguste začnú úrady vyplácať vyššie dávky v hmotnej núdzi a vyšší príspevok na bývanie. Ďalšou zmenou je skoršia valorizácia dávok a príspevkov už od októbra. Od 15. júla sa zvýšil príspevok na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci ľuďom v hmotnej núdzi. Štát zároveň odlíšil jeho výšku podľa toho, koľko ľudí žije v domácnosti. Výsledkom je výrazný nárast najmä pre […]