Prezidentka v súvislosti s § 363 vidí tri okruhy problémov

Bratislava 18. februára 2023 (HSP/pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prezidentka SR (ďalej v texte len „prezidentka“) zverejnila na svojej webovej stránke návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorým sa domáha, aby Ústavný súd SR vyslovil nesúlad ustanovení § 363 až § 367 Tr. por. s Ústavou SR (ďalej len „ústava“) a…

Prezidentka v súvislosti s § 363 vidí tri okruhy problémov
Bratislava 18. februára 2023 (HSP/pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prezidentka SR (ďalej v texte len „prezidentka“) zverejnila na svojej webovej stránke návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorým sa domáha, aby Ústavný súd SR vyslovil nesúlad ustanovení § 363 až § 367 Tr. por. s Ústavou SR (ďalej len „ústava“) a…