Pravicový volič má len jedinú nádej: Chuck Norris príde na Slovensko (udalosti týždňa)

Iveta Radičová, bývalá premiérka Udalosť týždňa Kohézna politika EÚ: viac ako 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku. Vďaka novoprijatej investícii viac ako 190 miliónov eur z Kohézneho fondu na roky 2014 až 2020 bude mať Slovensko možnosť dobudovať železničnú infraštruktúru spájajúcu železnicu Žilina – Teplička, hlavný projekt transeurópskej dopravnej siete. Finančné prostriedky EÚ […]

Pravicový volič má len jedinú nádej: Chuck Norris príde na Slovensko (udalosti týždňa)

Iveta Radičová, bývalá premiérka Udalosť týždňa Kohézna politika EÚ: viac ako 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku. Vďaka novoprijatej investícii viac ako 190 miliónov eur z Kohézneho fondu na roky 2014 až 2020 bude mať Slovensko možnosť dobudovať železničnú infraštruktúru spájajúcu železnicu Žilina – Teplička, hlavný projekt transeurópskej dopravnej siete. Finančné prostriedky EÚ […]