Oficiálna štúdia zistila, že takmer všetci pacienti s „dlhým covidom“ boli zaočkovaní mRNA vakcínou

www.slovanskenoviny.sk/rss Nová štúdia zistila, že takmer všetci pacienti, ktorí zažívajú takzvaný „dlhý covid“, v skutočnosti trpia... Príspevok Oficiálna štúdia zistila, že takmer všetci pacienti s „dlhým covidom“ boli zaočkovaní mRNA vakcínou je zobrazený ako prvý na .

Oficiálna štúdia zistila, že takmer všetci pacienti s „dlhým covidom“ boli zaočkovaní mRNA vakcínou

www.slovanskenoviny.sk/rss

Nová štúdia zistila, že takmer všetci pacienti, ktorí zažívajú takzvaný „dlhý covid“, v skutočnosti trpia vedľajšími účinkami škodlivej mRNA vakcíny.

V štúdii publikovanej v Žurnále klinickej medicíny (Journal of Clinical Medicine) výskumníci viedli rozhovory s 390 ľuďmi v Thajsku, ktorí sa nakazili Covidom-19 počas „piatej vlny pandémie“, keď bol dominantný variant omikrón.

Pacienti boli telefonicky sledovaní od troch mesiacov po diagnóze do jedného roka s cieľom monitorovania ich fyzického stavu, duševného zdravia, porúch spánku a kvality života.

Stránka TheEpochTimes.com uvádza, že z 390 ľudí s covidom bolo 377 (97 percent) zaočkovaných, 383 (98 percent) podstúpilo antivírusovú liečbu a u 330 (78 percent) sa vyvinul syndróm dlhého covidu.

Najčastejšie hlásenými príznakmi boli únava a kašeľ. Ďalšie hlásené symptómy zahŕňali depresiu, úzkosť a zlú kvalitu spánku.

Štúdia zistila, že u pacientov mladších ako 60 rokov s kašľom ako počiatočným príznakom je pravdepodobnejšie, že sa u nich tento stav rozvinie. V podskupine pacientov s dlhotrvajúcim covidom výskumníci našli u žien pozoruhodnú koreláciu s bolesťami hlavy, závratmi a mozgovou hmlou.

„Napriek rozsiahlej distribúcii vakcín a antivírusových terapií zostáva výskyt dlhého covidu vysoký,“ napísali autori stúdie.

Hoci sa definície dlhého covidu líšia, americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo všeobecnosti definuje dlhý covid ako „príznaky, symptómy a stavy, ktoré sa naďalej vyvíjajú po akútnej infekcii Covidu-19 a môžu trvať týždne, mesiace alebo roky.“

Pojem „dlhý covid“ zahŕňa aj postakútne následky infekcie vírusom SARS-CoV-2, dlhotrvajúce ochorenie na Covid-19.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zatiaľ čo väčšina ľudí s Covidom-19 sa uzdraví a vráti do normálneho života, niektorí pacienti, vrátane pacientov s miernym ochorením, majú príznaky, ktoré pretrvávajú týždne alebo mesiace po zotavení sa z akútnej fázy ochorenia.

Takmer 7% dospelých Američanov v prieskume CDC v roku 2022 uviedlo, že zažili dlhotrvajúci covid.

Aj keď regulačné úrady USA tvrdia, že očkovanie proti Covidu-19 môže znížiť riziko vzniku dlhotrvajúceho ochorenia, aktuálna štúdia nenašla významnú súvislosť medzi prítomnosťou komorbidít alebo závažnosťou infekcie a objavením sa dlhodobých symptómov covidu.

Štúdie spájajú dlhý covid s očkovaním

Februárová správa, ktorú zverejnilo CDC, uvádza, že viac ako 8% účastníkov prieskumu v siedmich štátoch USA uviedlo, že mali dlhodobé príznaky covidu. V Západnej Virgínii takmer 11% účastníkov uviedlo dlhodobé príznaky ochorenia. Či boli respondenti prieskumu zaočkovaní, však agentúra nezverejnila.

Niektoré výskumy naznačujú, že dlhotrvajúci covid môže byť spôsobený nadmernou imunitnou reakciou na hrotový proteín, ktorého produkciu vakcíny indukujú na vyvolanie tvorby protilátok. Ďalej naznačujú, že v dôsledku očkovania niektorí ľudia vytvárajú druhé kolo protilátok, ktoré sa zameriavajú na prvé.

V štúdii z februára 2023 publikovanej v časopise Journal of Medical Virology výskumníci analyzovali hladiny hrotového proteínu a vírusovej RNA u pacientov hospitalizovaných kvôli Covidu-19, z ktorých časť trpela a časť netrpela dlhým covidom. Zistili, že vyššia pravdepodobnosť výskytu hrotového proteínu a vírusová RNA bola u pacientov s dlhým covidom.

V štúdii z augusta 2023 publikovanej v International Journal of Infectious Diseases výskumníci zistili, že riziko dlhotrvajúceho covidu bolo nižšie u tých, ktorí mali predchádzajúcu infekciu SARS-CoV-2. Výskumníci tiež zistili, že neočkovaní ľudia infikovaní variantom omikrónom mali najnižšie riziko dlhého covidu ako pri iných variantoch vírusu.

V štúdii z roku 2023 publikovanej v Európskom prehľade lekárskych a farmakologických vied výskumníci študovali krvné sérum 81 jedincov s dlhotrvajúcim ochorením. Zistili vírusový hrotový proteín u jedného pacienta po vymiznutí infekcie napriek negatívnemu testu na Covid-19 a vakcínový hrotový proteín u dvoch pacientov dva mesiace po očkovaní.

V štúdii z decembra 2022 zverejnenej v PLoS One výskumníci zasa zistili, že u pacientov je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať dlhotrvajúci covid, ak mali už existujúce zdravotné ťažkosti, vyšší počet symptómov počas akútnej fázy ochorenia Covid-19, ak ich infekcia bola závažnejšia alebo mala za následok hospitalizáciiu alebo, ak dostali dve dávky vakcíny proti covidu.

AUTOR: Sean Adl-Tabatabai

ZDROJ

Překlad: Badatel.net

Príspevok Oficiálna štúdia zistila, že takmer všetci pacienti s „dlhým covidom“ boli zaočkovaní mRNA vakcínou je zobrazený ako prvý na .