Nie je to príjemné, ale musíme byť objektívni! Borbély sa po Portugalsku nevyhol kritike, adresoval ju jedinému hráčovi

Až na možno jedného hráča som nevidel nikoho, kto by išiel pod kvalitu, ktorú ponúkol tímu, hodnotil Ladislav Borbély.

Nie je to príjemné, ale musíme byť objektívni! Borbély sa po Portugalsku nevyhol kritike, adresoval ju jedinému hráčovi
Až na možno jedného hráča som nevidel nikoho, kto by išiel pod kvalitu, ktorú ponúkol tímu, hodnotil Ladislav Borbély.