Mainstream a lži ? 

www.slovanskenoviny.sk/rss „Mainstream je, zdá sa, pre Slovensko neakceptovateľný. Šťastím je, že máme aspoň nezávislé médiá!“ Povzdychol... Príspevok Mainstream a lži ?  je zobrazený ako prvý na .

Mainstream a lži ? 

www.slovanskenoviny.sk/rss

„Mainstream je, zdá sa, pre Slovensko neakceptovateľný. Šťastím je, že máme aspoň nezávislé médiá!“ Povzdychol si na sociálnej sieti europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT Miroslav Radačovský.

Lož ako pracovná metóda? ideologická propagandistcká lož? Všeobecne – pre médiá hlavného prúdu to nie je žiaden ani profesionálny ani ľudský problém. Bežný občan nemá  dostatočnú odbornú výbavu na to, aby sa dokázal takým lžiam brániť

Iné to však je v prípade JUDr. Miroslava Radačovského, europoslanca, bývalého sudcu

Miroslava radačovský posiela za lži najhrubšieho zrna „predžalobnú výzvu mainstreamu“ – adresovanú Aktualitám. Uvádzame text výzvy v plnom znení:

Predžalobná výzva

„aktuality.sk

Ringier Slovakia Media s.r.o

Prievozská 14

821 09 Bratislava Brusel, 02.04.2024

PREDŽALOBNÁ VÝZVA

Vážený mainstream!

Dňa 21.03.2024 ste zverejnili článok pod názvom: „V čase vojny na Ukrajine pozorovali voľby v Rusku: Traja Slováci sa dostali na neslávny zoznam falošných pozorovateľov.“

V tomto článku uvádzate: „Europoslanec Miroslav Radačovský, šéf proruského motorkárskeho gangu Brat za Brata Matúš Alexa a bývalý prednosta OÚ vo Svidníku Michal Iľkanin sa zúčastnili prezidentských volieb v Rusku“.

Čo sa rozumie pod pojmom gang: „Gang – uzavretá skupina, páchajúca trestnú činnosť, v užšom slova zmysle zločiny, t. j. zločinecká banda, člen gangu sa nazýva gangstrom.“

Je viac ako nepochybné, že táto správa je nepravdivá, hrubo dehonestujúca poslanca Európskeho parlamentu, je hrubým zásahom do jeho osobnostných práv, o to viac, že ste takto konali v čase kampane volieb do EP.

V čase, ktorý uvádzate, som vykonával povinnosti europoslanca v Štrasburgu a v Bruseli, čo je zrejmé z elektronickej prezentácie, ktorú môžem kedykoľvek predložiť.

Bezprecedentným spôsobom, verejne, zaútočili ste vyloženým klamstvom na slovenského poslanca EP, s tvrdením, že namiesto plnenia si svojich povinností v EP bol v štáte, mimo EÚ, spolu so šéfom gangu, teda gangstrom, zločincom.

Naviac, ste dňa 21.03.2024 publikovali aj diskusiu k tomuto článku, v záujme čo najširšej publikácie tohto klamstva, na ktorom sa objavili príspevky, dehonestujúce slovenského poslanca Európskeho parlamentu.

Ide o historicky ojedinelý, pokiaľ nie jediný, prípad v EÚ, keď médiá s rozsiahlou pôsobnosťou tak na Slovensku, ako aj v európskom priestore, takouto lžou zaútočili na poslanca Európskeho parlamentu. Vedeli ste, prinajmenšom ste uzrozumení, že Brat za Brata je Občianske združenie, jeho predstaviteľ Matúš Alexa nie je gangster ani zločinec, nepácha trestnú činnosť. Činnosť tohto združenia spočíva predovšetkým v kladení vencov k pamätníkom padlých vojakov pri oslobodzovaní Československa od fašizmu, Rusov, Ukrajincov a iných národností, príslušníkov Čsl. armádneho zboru na Dukle, kladením vencov obetiam holokaustu.

Takýmto sofistikovaným spôsobom spojenia slovenského poslanca EP v podstate so zločineckou skupinou, som presvedčený, že ste vykonali z dôvodu pošpiniť meno a česť europoslanca, zastupujúceho SR v EP a to vedomým a nepravdivým klamstvom. Poškodili ste jeho meno nielen u občanov SR, ale aj u kolegov v Európskom parlamente. Zbaviť sa tejto zodpovednosti nemôžete ani napriek tomu, že po určitom čase ste moje meno z tohto článku odstránili.

V čase zverejnenia tejto nepravdivej informácie boli ste uzrozumení, že europoslanec Miroslav Radačovský je predsedom strany Slovenský PATRIOT. Boli ste uzrozumení, že strana Slovenský PATRIOT sa zúčastňuje volieb do Európskeho parlamentu a spolu s Dr. Radačovským kandiduje do EP ďalších 14 kandidátov. Takouto nepravdivou zverejnenou správou ste zasiahli aj do predvolebnej kampane, navodili dojem, že na čele kandidátnej listiny je europoslanec, ktorý namiesto činnosti v EP sa „potuluje“ v štáte mimo EÚ, spolu s „gangstrami“ motorkárskeho gangu.

Ohrozili ste teda aj úctu a vážnosť kandidátov na kandidátke strany Slovenský PATRIOT vo voľbách do EP.

Ide o čestných, bezúhonných občanov, požívajúcich úctu u svojich spoluobčanov, vykonávajúcich svoje občianske povolanie, ktorí majú aj svoje rodiny a príbuzných. Ako majú zdôvodniť svojmu okoliu, svojim známym, že kandidujú do EP na kandidátke strany, ktorej predseda a líder kandidátky, europoslanec Radačovský, namiesto plnenia si povinností v EP, podľa Vášho zverejneného tvrdenia, pohybuje sa so „šéfom motorkárskeho gangu“ v zahraničí, mimo EÚ?

Je vecou kandidátov na kandidátnej listine, či sa k tejto predžalobnej výzve pripoja. Ale ak áno, zvolená advokátska kancelária bude zastupovať aj ich práva a oprávnené nároky.

V záujme predídenia súdnemu sporu, v ktorom na nepochybný skutkový stav nemôžete mať žiadny úspech, v záujme toho, aby ste nemuseli platiť ako neúspešná strana sporu trovy konania, žiadam Vás, aby ste v lehote 10 dní odo dňa doručenia tejto predžalobnej výzvy

1/ Zverejnili ospravedlnenie na Vašej stránke, ako aj písomné ospravedlnenie, doručené europoslancovi Miroslavovi Radačovskému, strane Slovenský PATRIOT a kandidátom na kandidátke do EP.

2/ Uhradili europoslancovi Miroslavovi Radačovskému nemajetkovú ujmu vo výške 200 000,00 eur.

Formu a podrobný popis satisfakcie ako aj číslo účtu uvediem po tom, ako mi v lehote 10 dní oznámite, že predžalobnú výzvu akceptujete.

Čestne prehlasujem, že sumu 200 000,00 eur poskytnem ako dar na účet občianskeho združenia Brat za Brata.

Pokiaľ sa týka autorky správy Kataríny Kováčikovej, túto nepoznám. Neviem, pre koho a v čích službách pracuje. Nemám a nikdy som nemal záujem niekomu škodiť. Je mi ľúto, ale, podľa môjho názoru, jej konanie napĺňa znaky závažného trestného činu podľa §373 Tr. zákona, kde podľa ods. 3 je možné za takéto konanie uložiť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Ale toto nech posúdi príslušná prokuratúra.

Som povinný v zmysle zákona urobiť oznámenie na prokuratúru, pretože neoznámenie trestného činu je tiež trestným činom.

JUDr. Miroslav Radačovský

europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT“

hlavnydennik.sk

Príspevok Mainstream a lži ?  je zobrazený ako prvý na .