Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska

Bratislava 20. augusta 2023 (HSP/pravnelisty/Foto:Screenshot)   Právo každého na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života je jedným z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti a základnou podmienkou jej pokroku, keďže predstavuje záruku rozvoja osobnosti každého jednotlivca bez vonkajších zásahov v jeho vzťahoch s inými ľudskými bytosťami Toto základné právo patrí nepochybne aj… Príspevok Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska zobrazený najskôr Hlavné správy.

Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska

Bratislava 20. augusta 2023 (HSP/pravnelisty/Foto:Screenshot)   Právo každého na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života je jedným z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti a základnou podmienkou jej pokroku, keďže predstavuje záruku rozvoja osobnosti každého jednotlivca bez vonkajších zásahov v jeho vzťahoch s inými ľudskými bytosťami Toto základné právo patrí nepochybne aj…

Príspevok Kauza Tódová – Záleská: Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska zobrazený najskôr Hlavné správy.