Injekcia na každý deň. Messi najskôr pokoril osud a potom futbalový svet

Spoločne s mamou strach prekonal.

Injekcia na každý deň. Messi najskôr pokoril osud a potom futbalový svet
Spoločne s mamou strach prekonal.