Zostať na Slovensku aj po ukončení vojny plánuje vyše 50 percent Ukrajincov, vyplýva to z prieskumu

Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce v SR považujú ukrajinskí uchádzači aj slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka. Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 % Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý priebežne realizuje spoločnosť Trexima Bratislava, správca pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).

Zostať na Slovensku aj po ukončení vojny plánuje vyše 50 percent Ukrajincov, vyplýva to z prieskumu
Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce v SR považujú ukrajinskí uchádzači aj slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka. Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 % Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý priebežne realizuje spoločnosť Trexima Bratislava, správca pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).