Zo Zvolena zmizlo od začiatku roka 267 voľne pohodených striekačiek

Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019.

Zo Zvolena zmizlo od začiatku roka 267 voľne pohodených striekačiek
Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019.