Zmeny vo voľbách podmieňuje zmena ústavy. Bude voľba prezidenta možná aj poštou?

Slováci by mohli voliť prezidenta Slovenskej republiky zo zahraničia už aj poštou. Okrem toho, voľby hlavy štátu by sa mali spojiť s voľbami do Európskeho parlamentu.

Zmeny vo voľbách podmieňuje zmena ústavy. Bude voľba prezidenta možná aj poštou?
Slováci by mohli voliť prezidenta Slovenskej republiky zo zahraničia už aj poštou. Okrem toho, voľby hlavy štátu by sa mali spojiť s voľbami do Európskeho parlamentu.