Žilinka sa obrátil na Ústavný súd SR. Dôvodom je financovanie niektorých škôl

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa po podnete od Združenia miest a obcí Slovenska obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s ústavou. Informuje o tom na sociálnej sieti. Legislatíva upravuje financovanie súkromných či cirkevných škôl.

Žilinka sa obrátil na Ústavný súd SR. Dôvodom je financovanie niektorých škôl
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa po podnete od Združenia miest a obcí Slovenska obrátil na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s ústavou. Informuje o tom na sociálnej sieti. Legislatíva upravuje financovanie súkromných či cirkevných škôl.