Zideologizovaná RTVS diskriminuje veľkú časť obyvateľstva

www.slovanskenoviny.sk/rss Keď je „konferencia“ iba vzburou pracovníkov RTVS za zotrvanie na svojich pozíciách  „Neobjektívne spravodajstvo, neobjektívna... Príspevok Zideologizovaná RTVS diskriminuje veľkú časť obyvateľstva je zobrazený ako prvý na .

Zideologizovaná RTVS diskriminuje veľkú časť obyvateľstva

www.slovanskenoviny.sk/rss

Keď je „konferencia“ iba vzburou pracovníkov RTVS za zotrvanie na svojich pozíciách 

„Neobjektívne spravodajstvo, neobjektívna publicistika, absencia dokumentárnych a vzdelávacích programov či pôvodnej tvorby, na druhej strane ohrozenie verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS. Medzi tým demonštrácie, pripomienky, iniciatívy, kritika RTVS a jej zamestnancov. Prvá verzia zákona hovorila o zrušení súčasnej a vytvorení novej verejnoprávnej inštitúcie. Dnes sme sa stretli, aby sme hovorili o rizikách tohto zákona, ktorý  už prechádza úpravami…“

zaznelo o.i. na úvod medzinárodnej konferencie o budúcnosti RTVS 10. apríla 2024 v bratislavskom Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Pod pozvánkou na podujatie je podpísaná koordinátorka HN eventov akciovej spoločnosti Mafra Slovakia. Znamená to, že telerozhlas si dal zaplatiť vlastnú prezentáciu súkromnej spoločnosti? Ale k veci.

Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO bol hosťom relácie Z prvej ruky Mikuláš Dzurinda. Spomínal, ako pred dvadsiatimi rokmi priviedol Slovensko do NATO a ako ten zlý Mečiar spôsobil, že nás v prvej vlne prijímania do Aliancie nepozvali. Dzurinda mohol hovoriť čo chcel, nemal oponenta. A tak sa divák verejnoprávneho média nedozvedel, akú daň občan Slovenska zaplatil za náš vstup do NATO. Pritom vstup Slovenska do NATO bol v životnom záujme tejto organizácie. Takže jasný dôkaz neobjektívnej publicistiky v RTVS.

RTVS po roku 1998 absolútne slúžila vládam v rukách nadnárodnej liberálnej mafie. Príklad, ako RTVS poskytovala priestor na propagandu liberalizmu zaznel v relácii Z prvej ruky počas vlády Igora Matoviča. Bývalý diplomat Kálmán Petöcz povedal, že „systém, ktorý je teda založený na reprezentatívnej demokracii v právnom štáte rešpektujúci ľudské práva, tak ten vlastne sa nazýva liberálna demokracia.“

Priestor v RTVS dostal aj politológ Katedry politológie Filozofickej fakulty UK Pavol Baboš v relácii Správy a komentáre, v ktorej prezentoval výsledky výskumu.

Povedal: „My sme vychádzali najmä z toho, že verejnoprávny vysielateľ má aj v zákone aj v štatúte isté princípy, na ktorých by mal fungovať a mal by ich podporovať. Či už je to demokracia, humanizmus alebo tolerancia v spoločnosti, a práve vychádzajúc z tohto faktu a v kombinácii s tým, že je to jeden z najsledovanejších a najdôveryhodnejších zdrojov informácií, môže zohrať kľúčovú úlohu vo vysvetľovaní, prečo je liberálna demokracia dobrá a prečo jej princípy sú dôležité a čo by mohlo nastať, ak by sme sa ich nepridržiavali.“

Dozvedeli sme sa to hneď po parlamentných voľbách, keď sa do vlády nedostali liberáli: Únia sa vyhráža, že prídeme o prostriedky z európskych fondov.

Ak RTVS propaguje liberálnu demokraciu ako politický systém, ktorý by malo Slovensko akceptovať, porušuje Ústavu SR. Jej prvá hlava v čl. 1 hovorí, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

Slováci majú vyše štyridsaťročnú skúsenosť s režimom, ktorý si hovoril ľudová demokracia. Takže dosť bolo zideologizovanej demokracie.

Na konferencii odzneli aj obavy o nasledovanie maďarskej či poľskej cesty, čo prítomní jednoznačne odsúdili. Prečo? Lebo naši južní a severní susedia vedú suverénnu národno-štátnu politiku? Nepáči sa im Orbán, lebo hovorí, že on nebuduje liberálnu demokraciu, on liberálnu demokraciu neuznáva?

Na začiatku konania konferencie odzneli výhrady zo strany MK SR voči RTVS. O nich sa nehovorilo. Vraj na konferenciu pozvali zástupcov MK SR, Výboru pre médiá NR SR, ale neprišli.

Napokon, bolo to aj logické, veď na návrhu zákona rezort kultúry pracuje, takže nebolo k čomu sa vyjadrovať. Hovorilo sa aj o nezávislosti novinárov, ale žiadna novinárska organizácia na konferencii nebola zastúpená. Prečo? Tí predsa niečo vedia o nezávislosti, objektívnosti či uplatňovaní etického kódexu v novinárskej praxi.

Konferencia sa tak stala iba vzburou pracovníkov RTVS za zotrvanie na svojich pozíciách.

Na Slovensku je priestor pre konzervatívnu, sociálnu i liberálnu politiku. Preto potrebujeme štát demokratický, nie liberálnodemokratický, aký v ostatných rokoch masívne propaguje RTVS. Aj preto je nevyhnutný zásah štátu, aby sa ostatná časť obyvateľstva necítila diskriminovaná.

Eva Zelenayová/skspravy.sk

Príspevok Zideologizovaná RTVS diskriminuje veľkú časť obyvateľstva je zobrazený ako prvý na .