Žiaci budú môcť prepadnúť iba dva razy. To sa im do povinnej školskej dochádzky nezapočíta

Základnú školu by mali dokončiť všetci žiaci. Prepadnúť budú môcť len jedenkrát na prvom stupni a to isté platí aj pre druhý stupeň. Opakovanie ročníka sa navyše nezapočíta do trvania povinnej školskej dochádzky. Zmenu navrhol rezort školstva. Učitelia zase dostanú možnosť učiť sa rómsky jazyk.

Žiaci budú môcť prepadnúť iba dva razy. To sa im do povinnej školskej dochádzky nezapočíta
Základnú školu by mali dokončiť všetci žiaci. Prepadnúť budú môcť len jedenkrát na prvom stupni a to isté platí aj pre druhý stupeň. Opakovanie ročníka sa navyše nezapočíta do trvania povinnej školskej dochádzky. Zmenu navrhol rezort školstva. Učitelia zase dostanú možnosť učiť sa rómsky jazyk.