Košice 14. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú rekonštrukciu železničnej trate medzi Krompachmi a Kysakom v Košickom kraji s dĺžkou 30 kilometrov. Uviedli to v zámere, ktorý predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

„Účelom navrhovanej činnosti je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov,“ uvádza sa v zámere. Návrh počíta s modernizáciou trate, čo umožní vlakom dosahovať maximálnu rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu. Momentálna maximálna rýchlosť na tejto trati je 120 km za hodinu, aj to len v niektorých úsekoch. Začiatok rekonštrukcie sa predpokladá na rok 2024, ukončenie projektu a začatie prevádzky na trati je plánované v roku 2027.

V rámci rekonštrukcie dôjde k úplnej výmene železničného spodku a zvršku a vybudovaniu nového trakčného vedenia, inštalácii nového dispečerského systému riadenia prevádzky, nového moderného zabezpečovacieho zariadenia, ako aj digitalizácii komunikačnej siete.

Zámer taktiež počíta s rekonštrukciou mostných objektov, zrušením všetkých úrovňových priecestí, ktoré budú pre zvýšenie bezpečnosti nahradené podchodmi a nadchodmi a najväčšou investíciou projektu bude rekonštrukcia železničných tunelov Ružínskeho a Bujanovského.

Tu počíta projekt s dvomi variantmi. V prvom by išlo o zväčšenie prierezu už existujúceho tunela, kde by bola zachovaná dvojkoľajná prevádzka. Zároveň by bolo potrebné v Bujanovskom tuneli vybudovať súbežne s tunelom únikové štôlne a upraviť existujúcu vetraciu šachtu. Tento variant predpokladá náklady na úpravu vo výške 86 miliónov eur.

Druhým a ekonomicky výhodnejším variantom je vybudovať novú tunelovú rúru, ktorá by sa nachádzala vedľa existujúceho Bujanovského a Ružínskeho tunela s dĺžkou takmer štyri kilometre, do ktorej bude preložená jedna koľaj existujúcej železničnej trate. Tu sa počíta s investíciou okolo 80 miliónov eur.

Dotknutý úsek trate medzi Krompachmi a Kysakom bol vybudovaný v údolí Hornádu v náročnom hornatom teréne. Terénnu členitosť trať prekonáva hlbokými zárezmi a vysokými násypmi, jej súčasťou je viacero mostných objektov rôznych rozpätí a tiež dva tunelové objekty. Prevádzka na trati je pravostranná a nachádzajú sa tu štyri železničné stanice.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj