Košice 12.júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)

Združenie Feman do konca roka zrealizuje päť projektov podporených Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Zamerané sú na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, predovšetkým nevidiacich, hluchoslepých a slabozrakých detí. V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ združenia Eduard Buraš

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Projekty vo výške 24-tisíc eur združenie spolufinancuje vo výške piatich percent a zapojí do nich približne tisíc rôznym spôsobom znevýhodnených osôb. „Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny,“ uviedol riaditeľ združenia Feman Eduard Buraš. Ako pripomenul, podľa štatistík žije na východnom Slovensku približne 1,5 až dve percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia, napríklad vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmeniť.

Medzi účastníkov projektov patria nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, hluchoslepé deti a mládež z n.o. Maják v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach aj z Domova sociálnych služieb v Moldave nad Bodvou, deti z detských domovov či znevýhodnení obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých obcí.

V rámci sociálnej inklúzie sú novým partnerom združenia Feman košickí seniori.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj