Zdražovanie trápi Slovensko aj zahraničie, najviac rastú ceny energií. Čo spôsobuje infláciu?

Inflácia u nás aj v zahraničí dosahuje historické maximá. K post-pandemickému oživeniu dopytu po tovaroch sa pridala vojna na Ukrajine. Tá dvíha najmä ceny energií a potravín. Vyššie náklady však vedú k rastu cien ostatných tovarov a služieb. Rast cien ohrozuje najmä nízkopríjmové domácnosti a osoby odkázané na sociálne dávky.

Zdražovanie trápi Slovensko aj zahraničie, najviac rastú ceny energií. Čo spôsobuje infláciu?
Inflácia u nás aj v zahraničí dosahuje historické maximá. K post-pandemickému oživeniu dopytu po tovaroch sa pridala vojna na Ukrajine. Tá dvíha najmä ceny energií a potravín. Vyššie náklady však vedú k rastu cien ostatných tovarov a služieb. Rast cien ohrozuje najmä nízkopríjmové domácnosti a osoby odkázané na sociálne dávky.