Bratislava 28. júna 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Všetky tri slovenské zdravotné poisťovne (ZP) s nevôľou prijali schválenie zákona, ktorý umožní ukončiť staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý v stredu (26. 6.) schválil parlament, prinesie podľa štátnej i oboch súkromných zdravotných poisťovní významný nárast administratívy, a teda aj nákladov

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

“Dôsledky zákona, ktoré významne navyšujú výdavky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), pôjdu na úkor zdravotnej starostlivosti. Budú sa musieť zaplatiť odmeny exekútorov za zastavené exekúcie a do budúcnosti opäť za vymáhanie tých istých pohľadávok. Prijatie zákona totiž nezbavilo dlžníkov ich dlhu úplne, pohľadávky zastavením exekúcie nezaniknú,” uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová.

Ako priblížila, v štátnej zdravotnej poisťovni splní podmienky predmetného zákona postupne do roku 2022 maximálne 248.000 exekučných konaní. V prípade trov na jedno exekučné konanie vo výške 35 eur by mohli celkové trovy exekúcií dosiahnuť sumu 10,4 milióna eur s DPH. Zároveň je podľa VšZP potrebné zohľadniť aj straty z odpísania príslušných pohľadávok. “Poznamenávame, že VšZP rovnako, ako aj ostatné subjekty v zmysle zákona, vytvára opravné položky na krytie rizík, ktoré čiastočne eliminujú dopady odpisov,” dodala.

Zákon, podľa ktorého by malo prísť k zastaveniu exekučných konaní vedených za účelom vymoženia pohľadávok na poistnom na verejnom zdravotnom poistení vrátane úroku z omeškania, považuje Union zdravotná poisťovňa ako veriteľ, v prospech ktorého je aktuálne vedených niekoľko desiatok tisíc exekučných konaní, za “absolútne nekoncepčný”. Podľa hovorcu súkromnej ZP Mateja Neumanna navyše výrazne oslabujúci vymožiteľnosť práva a zaťaží novými povinnosťami a výraznými finančnými nákladmi veriteľov, ktorí svoje nároky už raz včas uplatnili podaním návrhu na vykonanie exekúcie. “Union ZP považuje za nevyhnutné tiež poukázať na neprimeranú finančnú záťaž veriteľov v prípade ukončenia všetkých starých exekúcií a úhrady paušálnych trov konania. Náklady spojené so zastavením exekúcie by pre Union zdravotnú poisťovňu boli vo výške približne 4,7 milióna eur,” zdôraznil Neumann. Tento finančný dopad podľa jeho slov však vôbec nie je zohľadnený pri financovaní zdravotných poisťovní pre rok 2019 v rámci návrhu štátneho rozpočtu. PR špecialista Dôvery zdravotnej poisťovne Matej Štepianský označil schválenie zákona za “populistické”. “Zastavenie exekúcií nezbaví dlžníkov svojich dlhov, zaťaží zdravotné poisťovne zbytočnou robotou a naruší solidaritu v zdravotníctve, pretože z neho odčerpá milióny eur, čo zaručene pocítia aj pacienti. Schválenie navyše prichádza v čase, kedy lekári trvajú na zvýšení platieb za svoju prácu a nemocnice bojujú s finančnými problémami, ktoré spôsobili populistické rekreačné poukazy a sociálne balíčky,” uzavrel.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj