Zdravie: Lekári súhlasia s návrhom jasne nastaviť revízne pravidlá

Jednoznačne nastavené pravidlá sú základom každej korektnej spolupráce a fungujúcich obchodných vzťahov.

Zdravie: Lekári súhlasia s návrhom jasne nastaviť revízne pravidlá
Jednoznačne nastavené pravidlá sú základom každej korektnej spolupráce a fungujúcich obchodných vzťahov.