Z dažďa robíme odpad. V lepšom prípade ho zbytočne čistíme, v horšom znečisťujeme rieky

Posielať zrážkovú vodu do čistiarne nedáva zmysel. Treba ju čo najviac vsakovať alebo zadržať a využiť na polievanie či splachovanie. Vodozádržné opatrenia sa budú v novom programovom období dotovať aj z eurofondov. Do akej miery pomôžu počas extrémnych dažďov, ktoré často preťažujú kanalizácie?

Z dažďa robíme odpad. V lepšom prípade ho zbytočne čistíme, v horšom znečisťujeme rieky

Posielať zrážkovú vodu do čistiarne nedáva zmysel. Treba ju čo najviac vsakovať alebo zadržať a využiť na polievanie či splachovanie. Vodozádržné opatrenia sa budú v novom programovom období dotovať aj z eurofondov. Do akej miery pomôžu počas extrémnych dažďov, ktoré často preťažujú kanalizácie?