Zámožný poslanec chce Messiho čierny plášť. Ponúkol riadny balík

Bisht je symbolom vznešenosti a múdrosti.

Zámožný poslanec chce Messiho čierny plášť. Ponúkol riadny balík
Bisht je symbolom vznešenosti a múdrosti.