Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach prerušila silná búrka

Celý areál je silne podmáčaný, koncertné pódium aj zvuková aparatúra namokli, takže hudobný večer nemohol ďalej pokračovať.

Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach prerušila silná búrka
Celý areál je silne podmáčaný, koncertné pódium aj zvuková aparatúra namokli, takže hudobný večer nemohol ďalej pokračovať.