Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)

Prinášame vám výzvu združení slovenskej inteligencie KORENE

  • Facebook
  • Google+
  • VKontakte
Ilustračné foto

Po opakovaných výzvach na mobilizáciu národných síl, ich spájanie sa a vytvorenie „Koalície národných síl“, aby sme si zachránili vytvorené a vybojované hodnoty národného dedičstva Slovákov ( 18.6.2019), vystríhaní pred hroziacim javom „Liberálna pasca“ (24.7.2019), vyhlásení jednotiaceho hesla národných síl „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO“ (2.8.2019), predpovedi „Horúca politická jeseň“ (14.8.2019), vytvorení akčného programu „Výstraha!“ (21.8.2019), Devínskej „VÝZVE – slovenským občanom a politickým subjektom SR“ (11.9.2019), liste s ponukou spolupráce predstaviteľom politických subjektov, ĽSNS, SNS, SMER a VLASŤ (27.11.2019), Novoročnej výzve „Rok osudových rozhodnutí“ (6.1.2020), volebnom návode „Zodpovedným slovenským občanom“ a „Volebné desatoro“ (1.2.2020), relácii o osudovej otázke „Vládnuť si či slúžiť cudzím?!“ (5.2.2020), dôraznej výzve „Úspešní či „zhavranelí“?! (16.2.2020)…sa naše združenia slovenskej inteligencie KORENE rozhodli osloviť najvýznamnejšiu národnú ustanovizeň Slovákov a vyzvať Maticu slovenskú na spoluprácu pri organizovaní Stola národnej dohody ako poslednej  z možností ovplyvniť výsledok volieb 2020 tak, aby neprepadol ani jeden voličský hlas určený slovenským politickým subjektom s pronárodnoštátnym programom a osobnosťami

Doterajší priebeh predvolebnej kampane dokazuje, že odporúčania našich združení inteligencie – súťažiť o hlasy voličov výhradne kvalitou programov a dôveryhodnosťou kandidátov – si politické subjekty neosvojili a konajú celkom opačne, vzájomne sa napádajú a odrádzajú tým voličov od účasti na voľbách.

Naše odporúčanie pre národné politické sily, aby ich spojila spolupráca pri dosahovaní spoločného cieľa – vyjadreného jednotiacim heslom „Za slovenské Slovensko“ – sa tiež ujalo iba čiastočne.

Celkovo možno konštatovať, že najmä subjekty s nízkou podporou voličov nielen nesprávne odhadli svoj potenciál, ale sa ani nepoučili a dostatočne si neuvedomujú kritickosť situácie hroziacej volebnou prehrou národných síl a ohrozením – a možno aj likvidáciou – slovenskej štátnosti.

Aby  súčasná  kritická situácia pred parlamentnými voľbami 2020 nevyústila po voľbách do celonárodnej tragédie s osudovými následkami pre slovenskú štátnosť, vyzývame  Maticu slovenskú ako najstaršiu, najzaslúžilejšiu a najvýznamnejšiu  národnú ustanovizeň, ktorá od svojho vzniku je životne prepojená s pronárodnými politickými stranami, aby si splnila svoju základnú a nezastupiteľnú povinnosť pri obrane životných záujmov slovenského národa a neodkladne zvolala „Stôl národnej dohody“. Zmyslom tohto aktu je presvedčiť subjekty, ktoré nemajú šancu dostať sa do NR SR, aby sa vzdali kandidatúry a odporučili svojim sympatizantom voliť politické subjekty s podobnými programami, ktoré sa do parlamentu určite dostanú alebo sú na hranici zvoliteľnosti.

Združenia slovenskej inteligencie KORENE – tak, ako pri obnovovaní slovenskej štátnosti – sú aj tentoraz pripravené všestranne pomôcť Matici slovenskej pri všetkých aktivitách umožňujúcich národným silám vo voľbách 2020 zvíťaziť a ubrániť hodnoty slovenského národného dedičstva pre ďalší rozvoj nášho národa a štátu.

Viliam Hornáček, Združenia slovenskej inteligencie KORENE a občianska iniciatíva „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“.

Sme pod neustálym tlakom


Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ


Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Zdroj